Undervisning

Hvordan skriver man en artikel? Hvordan gør man et portræt levende, inspirerende, anderledes? Og hvordan er livet på et medie?

Jeg underviser i journalistikkens svære håndværk og giver dig et indblik i en hemmelig og bramfri journalistisk verden.

Jeg underviser blandt andet på skoler og i organisationer, for højskoleelever og politikere.

Kunne du tænke dig at vide noget om det journalistiske håndværk? Jeg vil blandt andet introducere dig for følgende:

  • De journalistiske genrer
  • Idéudvikling
  • Vinkling
  • Målgruppebevidsthed
  • Artikelskrivning
  • Journalistikkens fortælleformer
  • Interview (både til trykte og elektroniske medier)